Lidmaatschapsvoorwaarden

– Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij het lidmaatschap
drie maanden voor aanvang van het nieuwe lidmaatschapsjaar schriftelijk wordt opgezegd.

– Er wordt geen restitutie verleend bij opzegging van het lidmaatschap.

– Het lidmaatschap kan gebruikt worden door maximaal twee personen per bedrijf.

– Na iedere maandelijkse deelname aan het ontbijt, ontvangt u per e-mail een factuur van €10,00 inclusief btw p.p. (tenzij anders afgesproken). Indien uw bedrijf niet vertegenwoordigd is op een bijeenkomst van de Business Breakfastclub, wordt er geen factuur verstuurd.

– Indien u zich aanmeldt voor een bijeenkomst en u bent afwezig zonder bericht van verhindering, ontvangt u een
factuur voor het ontbijt.

– Bericht van verhindering graag uiterlijk 72 uur voor aanvangst van het ontbijt. Na die tijd kunnen wij de
cateraar niet meer op de hoogte brengen van uw verhindering en zijn wij genoodzaakt de kosten aan u door te
berekenen.

– Wij hanteren een betalingstermijn van veertien dagen. Indien er stornering van een betalingsopdracht
plaatsvindt, dient u binnen veertien dagen de lidmaatschapskosten en/of de kosten voor het ontbijt tijdens de
maandelijkse bijeenkomsten aan onderstaande rekeningnummer over te maken. Ná veertien dagen verloopt het
lidmaatschap.

Bovenstaande voorwaarden vervallen bij beëindiging van het lidmaatschap.

 

Reina HazenbergLidmaatschaps voorwaarden