Doelstellingen

Het belangrijkste doel van de BBC Amsterdam is het financieel ondersteunen van Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam. Eén maal per jaar zet het Huis graag de deuren voor de leden van de BBC open zodat een ieder de nut en de noodzaak van het Huis zelf kan ervaren.

Daarnaast leveren de leden van de BBC een directe en concrete bijdrage aan de samenleving. De lidmaatschapskosten ad €350,00 per jaar, gaan volledig naar Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam. Dat is dus 100% MVO!

Tenslotte is het verbinden van ondernemers in de regio om business voor, met en tussen elkaar te genereren ten behoeve van economische groei binnen de regio een prachtige extra bonus van het bestaan van de BBC. Het ontbijt brengt ondernemers in de regio Amsterdam met elkaar in contact waardoor zij elkaar beter leren kennen. Door het opbouwen van de Know-, Like- en Trustfactor wordt gestimuleerd business met, tussen en voor elkaar te genereren.

Naast het maandelijkse ontbijt, krijgen de leden de kans om door middel van het organiseren van onderlinge activiteiten de banden te verstevigen en hun netwerk verder uit te breiden. Daarnaast worden er regelmatig regionale en landelijke activiteiten voor ondernemers vanuit het Huis en Het Kinderfonds georganiseerd.

Een overzicht van alle activiteiten vindt u onder tabblad Agenda.

AdminDoelstelling