4e Ontbijt bij Troostwijk Taxaties

17 september 2015

Dinsdag 15 september was het na een korte zomervakantie weer tijd om elkaar te treffen, ditmaal bij Troostwijk Taxaties.
Zoals altijd wordt het ontbijt gehouden op de 3e dinsdag van de maand, zo ook deze maand, op Prinsjesdag.
Na een welkomstwoord van Jaap Vos, voorzitter van de Stuurgroep BBC Amsterdam, werden de leden welkom geheten door de heer Westerhof, directeur Troostwijk.
Huismanagers Aafke de Haan (VUmc) en Nanda Koeman (AMC) vertelden over de impact van de gesprongen waterleiding, die een week eerder ervoor zorgde dat er een grootscheepse evacuatie van het VUmc volgde. Dit betekende dus dat ook veel jonge patiëntjes werden geëvacueerd, sommige richting het AMC. Op zo’n moment werken de beide Amsterdamse Huizen nauw samen en zorgen zij ervoor dat ouders ook in deze onverwachte situaties, dichtbij hun kind kunnen blijven!

 

Deel dit bericht:
Reina Hazenberg4e Ontbijt bij Troostwijk Taxaties